அலைகள்

எதிரிகளையும் நேசிக்க பழகுங்கள்

எதிரிகளையும் நேசிக்க பழகுங்கள். ஒரு மனிதர், அவர் மனதில் கோபத்தையும், வெறுப்பையும், பழிவாங்கும் எண்ணத்தையும், சேர்த்து வைத்திருப்பது, யாரோ ஒரு நபர் செய்த தப்புக்காக தன்னை தானே